Shop Forum More Submit  Join Login
About Deviant ANNRVVietnam Recent Activity
Deviant for 1 Year
Needs Core Membership
Statistics 50 Deviations 589 Comments 6,537 Pageviews
×

Newest Deviations

090617 by ANNRV 090617 :iconannrv:ANNRV 19 0 220417 NA YEON by ANNRV 220417 NA YEON :iconannrv:ANNRV 9 3 080417 SELENA GOMEZ by ANNRV 080417 SELENA GOMEZ :iconannrv:ANNRV 20 0 220317 by ANNRV 220317 :iconannrv:ANNRV 33 3 200317 SOMI by ANNRV 200317 SOMI :iconannrv:ANNRV 11 0 190317 by ANNRV 190317 :iconannrv:ANNRV 6 5 190317 YOONAH by ANNRV 190317 YOONAH :iconannrv:ANNRV 6 4 110317 R.O.O.K.I.E by ANNRV 110317 R.O.O.K.I.E :iconannrv:ANNRV 12 0 040317 [JACKSON.RAPMON] by ANNRV 040317 [JACKSON.RAPMON] :iconannrv:ANNRV 44 4 190217 DON'T CARE by ANNRV 190217 DON'T CARE :iconannrv:ANNRV 13 0 110217 MY FIRST TUTORIALS by ANNRV 110217 MY FIRST TUTORIALS :iconannrv:ANNRV 74 0 090217 Bad blood by ANNRV 090217 Bad blood :iconannrv:ANNRV 22 3 050217 born to shine by ANNRV 050217 born to shine :iconannrv:ANNRV 23 0 020217 stubborn by ANNRV 020217 stubborn :iconannrv:ANNRV 53 0 010217 FXXK IT by ANNRV 010217 FXXK IT :iconannrv:ANNRV 37 5 150117 Pack PNG NaYeon by ANNRV 150117 Pack PNG NaYeon :iconannrv:ANNRV 73 42

Activity


090617
có ai như t k, cái art để tồn kho từ 3 tháng trước =))) giờ mới up = ))))
để muốn mục luôn giờ mới nhớ ra = ))))))))))
Loading...
220417 NA YEON
vì mưa nên cúp học, tới giờ học cái hết mưa ôi damn :'v , nên giờ này ngồi submit art >:''------------------
credit:
text: sưu tầm
render: RinYHEnt 
texture:yunniejacksonyi
coloring: gatothecrazycat,....
Loading...
080417 SELENA GOMEZ
à thật ra đây là cái tut thứ 4 của tớ 
click nào www.youtube.com/watch?v=FaBdCB…


credit ExoticPngs 
Loading...
220317
lâu r k des lãng quên sờ tai này lun r ><<< 


credit :iconsl0909: :iconso-ghislaine: ,...
Loading...
200317 SOMI
credit
 
TEXT "Yêu đơn phương không cần đáp lại tình cảm, chỉ vậy thôi cũng đủ làm tớ hạnh phúc rồi"-sưu tầm

RENDER: :iconnwe0408:

CLR: :iconbt2k3: :iconrinyhent:

+fav +fav +fav 
Loading...

Donate

ANNRV has started a donation pool!
343 / 500

You must be logged in to donate.
:icondahub::iconalphaprimedx::iconalphaprimedx:Anonymous:icondahub:AnonymousAnonymousAnonymous:iconalphaprimedx::icondahub:

Comments


Add a Comment:
 
:iconmaryhwang1810:
Maryhwang1810 Featured By Owner Sep 15, 2017
Happy Birthday!! <3
Reply
:iconkawaiidesusj:
kawaiidesusj Featured By Owner Jun 19, 2017  Student Interface Designer
Hi, mị vừa xem TUT của thím trên youtube rồi trèo hẳn sang đây để watch vì thím graphics xinh cực cực cực ấy ///v/// huhu
Reply
:iconannrv:
ANNRV Featured By Owner Jun 22, 2017
tymtym <33333333333
Reply
:icondyndeptrai:
dyndeptrai Featured By Owner May 10, 2017
- chòi chòi ơi ;v; Thím fan Choi Mỹ Nhân hử ?? Cùng động rồi ' ' Mần nhau đi
Reply
:iconannrv:
ANNRV Featured By Owner May 10, 2017
oh yeah =]]
ân 2k2 ~
Reply
Add a Comment: